cztematický obsah mapy
enthematic map content
frcontenu m thématique de carte
gethematischer Karteninhalt r
ruтематическое содержание карты
sktematický obsah mapy
cz

tematický obsah mapy

souhrn objektů, jevů a jejich charakteristik, tvořících tematickou nadstavbu mapy nad jejím geografickým nebo topografickým (zpravidla zjednodušeným) podkladem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována