cztřístupňový poledníkový pás
enthree-degree longitude zone
frfuseau m de projection de trois degrés, fuseau m de trois degrés, zone f méridienne de trois degrés
gedrei-Grad Meridianstreifen r
ruтрёхградусная меридиональная зона
sktrojstupňový poludníkový pás
cz

třístupňový poledníkový pás

poledníkový pás o rozpětí 3° zeměpisné délky, používaný pro zobrazení zemského elipsoidu v Gaussově konformním válcovém zobrazení, kde každý pás se zobrazuje na samostatnou válcovou plochu v transverzální poloze; používá se pro kartografické zobrazení map velkých měřítek (u nás bylo toto zobrazení použito při technickohospodářském mapování ve 2. polovině 20. století)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále