czalgoritmická generalizace
engeneralization by means of automatic data processing
frgénéralisation f automatique
gealgorithmisches Generalisieren s
ruалгоритмическая генерализация
skalgoritmické generalizovanie
cz

algoritmická generalizace

automatická generalizace prováděná pomocí programů výpočetní techniky

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována