czantropogenní jev
encultural feature
frphénomène m anthropogénique
geanthropogener (Karten)gegenstand r
ruантропогенное явление
skantropogénny jav
cz

antropogenní jev

topografický jev na mapě způsobený vlivem lidské činnosti

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována