czbarva výškové vrstvy, hypsometrická barva
enhypsometric tint, altitude tint
frteinte f hypsométrique, coloriage m hypsométrique
geHöhenschicht(en)farbe e, hypsometrische Farbe e
ruгипсометрическая окраска
skfarba výškovej vrstvy, hypsometrická farba
cz

barva výškové vrstvy, hypsometrická barva

plošná barva, použitá pro vyznačení výškové vrstvy na hypsometrické mapě

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále