czblokdiagram
enblock diagram
frbloc-diagramme m
geBlockbild s
ruблок-диаграмма
skblokdiagram
cz

blokdiagram

způsob kartografického znázornění výseku zemské kůry pomocí grafu znázorňujícího prostorový průmět průřezu topografické plochy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále