czčára
enline
frligne f
geLinie e
ruлиния
skčiara
cz

čára

souvislá řada bodů probíhající v určitém směru (přímka, úsečka) nebo volně měnící směry (křivka); v kartografii se vyznačují pomocí čar různé druhy hranic objektů a jevů, liniové stavby apod.

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále