czčtverec souřadnicové sítě
engrid square
frcarreau m
geGitterquadrat s, CH: Netzquadrat s
ruквадрат сетки
skštvorec pravouhlej rovinnej siete
cz

čtverec souřadnicové sítě

pole mapy, které je vymezeno dvěma sousedními vodorovnými a svislými čarami pravoúhlé rovinné sítě

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována