czdoplňková tisková forma
ensupplementary plate
frplanche f complémentaire
gezusätzliche Druckplatte e
ruдополнительная печатная форма
skdoplnková (tlačová) forma
cz

doplňková tisková forma

tisková forma, která doplňuje základní tiskové formy a obohacuje tak mapu o další informace; u topografických map jde např. o tiskovou formu ploch porostů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále