czdotyková čára
enstandard line
frligne f de contact
geBerührungslinie e
ruлиния нулевых искажений
skdotyková čiara
cz

dotyková čára

čára na referenční kouli nebo na referenčním elipsoidu, v níž se tohoto tělesa dotýká při kartografickém zobrazení pomocná zobrazovací (např. kuželová nebo válcová) plocha

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále