czdotyková rovnoběžka
entangent parallel
frparallèle m de contact
geBerührungsbreitenkreis r
ruпараллель нулевыx искажений
skdotyková rovnobežka, základná rovnobežka
cz

dotyková rovnoběžka

rovnoběžka na referenční kouli nebo na referenčním elipsoidu, v níž se tohoto tělesa dotýká při kartografickém zobrazení pomocná zobrazovací (např. kuželová nebo válcová) plocha

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována