czdotykový bod
entangent point
frpoint m de contact
geBerührungspunkt r
ruпункт касания, точка касания
skdotykový bod
cz

dotykový bod

bod na referenční kouli nebo na referenčním elipsoidu, v němž se tohoto tělesa dotýká při kartografickém zobrazení zobrazovací rovina

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále