czsečná rovnoběžka
ensecant parallel
frparallèle m d'intersection
geSchnittbreitenkreis r
ruсекущая параллель
sksečná rovnobežka
cz

sečná rovnoběžka

rovnoběžka na referenční kouli nebo na referenčním elipsoidu, v níž toto těleso protíná při kartografickém zobrazení pomocná zobrazovací (např. kuželová nebo válcová) plocha

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále