czstřídavá čára
enchain-dot line
frligne f interrompue point-trait
geStrich-Punkt-Reihe e
ruштрих-пунктир
skbodkočiarka
cz

střídavá čára

nespojitá čára, sestávající z teček a úseček (čárek)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále