czstřídavá čára
enchain-dot line
frligne f interrompue point-trait
geStrich-Punkt-Reihe e
ruштрих-пунктир
skbodkočiarka
cz

střídavá čára

nespojitá čára, sestávající z teček a úseček (čárek)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována