czčistý formát
entrimmed size
frformat m définitif
geEndformat s
ruокончательный формат
skčistý rozmer
cz

čistý formát

konečný formát (mapy) po oříznutí po tisku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále