czdílčí doplňky (mapy)
enpartial revision
frmise f à jour partielle
geeinzelne Nachträge rpl
ruотдельные дополнения
skjednotlivé doplnky
cz

dílčí doplňky (mapy)

opravy mapy, zaměřené na vybrané objekty, zobrazené na mapě, nebo na část mapy, kde došlo ke změnám

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále