czhranice nebezpečí
endanger line
frligne f de danger
geGefahrsgrenze e
ruлиния опасности
skhranica nebezpečenstva
cz

hranice nebezpečí

zpravidla tečkovaná čára (hranice) na námořní mapě, jíž jsou znázorněny překážky námořní plavby, vraky lodí nebo jiná pro plavbu nebezpečná místa

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována