czkartografická estetika
enaesthetic appreciation of maps
fresthétique f cartographique
geKartenästhetik e
ruкартографическая эстетика
skkartografická estetika
cz

kartografická estetika

studie principů a metod uměleckého ztvárnění kartografického díla

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále