czmapové diapozitivy, mapové transparenty
enprojectual maps
frcartes fpl sur diapositives
geKartendiapositive spl, Kartendias spl
ruкарты на диапозитиве
skmapové diapozitívy
cz

mapové diapozitivy, mapové transparenty

diapozitivy mapy, určené k promítání; používají se pro výuku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována