czpestrá barva
enchromatic colour, chromatic color (US)
frcouleur f variée
gebunte Farbe e
ruцветная краска
skpestrá farba
cz

pestrá barva

barva obsažená ve viditelné části světelného spektra; soubor pestrých barev tvoří spektrální barvy a jejich aditivní směsi

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 88 0125 Polygrafické názvosloví. Tiskové barvy
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále