cznátisková forma
enproof printing plate
frplanche f d'épreuve
geAndruckplatte e
ruоригинальная печатная форма
sknátlačková forma
cz

nátisková forma

tisková forma pro nátisk (zkušební otisk) mapy

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • ON 88 0118 Polygrafické názvosloví. Tisk
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále