czpředzcitlivěná tisková deska
enpresensitized (printing) plate
frplaque f présensibilisée
gevorbeschichtete Druckplatte e
ruочувствленная формная пластина
skpredscitlivená tlačová platňa
cz

předzcitlivěná tisková deska

tisková deska s továrně nanesenou kopírovací vrstvou

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována