czpřírodní jev
ennatural phenomenon, natural feature
frélément m naturel
genatürlicher (Karten)gegenstand r
ruприродный объект
skprírodný jav
cz

přírodní jev

jev v přírodě, vzniklý bez působení člověka

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále