czcitlivost fotografické vrstvy
enlight sensitivity of the photographic coating, light sensitivness of the photographic coating
frsensibilité f de couche d'émulsion photographique
geLichtempfindlichkeit e der fotografischen Schicht
ruсветочувстви-тельность фотографи-ческого слоя
skcitlivosť fotografickej vrstvy
cz

citlivost fotografické vrstvy

jeden ze základních parametrů fotografické techniky, který má vliv na správnou expozici fotografického snímku; citlivost fotografické vrstvy (emulze) je v současné době udávána nejčastěji podle normy ISO 5800 (ČSN 66 6625), která vychází z jednotek ASA a pohybuje se zpravidla v rozmezí hodnot 100 - 400, přičemž dvojnásobek hodnoty odpovídá dvojnásobnému zvýšení citlivosti filmu ke světlu; u nás byla dříve používána jednotka °ČSN (100 ASA = 21°ČSN)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále