czpřibližovací mapa
envisual approach chart
frcarte f d'approche
geAnflugkarte e
ruаэронавигационная карта подxодов к аэродромам
skpribližovacia mapa
cz

přibližovací mapa

tematická letecká mapa, zobrazující širší okolí letiště; umožňuje vizuální kontrolu topografie a letových překážek a je určena pro posádku letadla a jeho řízení bez radionavigačních prostředků

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována