czsvětlotisková forma
encollotype plate
frplanche f d'impression pour la phototypie
geLichtdruckplatte e
ruфототипная печатная форма
sksvetlotlačová forma
cz

světlotisková forma

tisková forma s jemně zahloubeným želatinovým povrchem, odpovídajícím obrazu reprodukované polotónové předlohy, používaná ve světlotisku (heliogravuře)

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována