cztrojúhelníkový diagram
entriangular graph
frdiagramme m triangulaire
geDreieckkoordinatendiagramm s
ruтреугольная координатная диаграмма
sktrojuholníkový diagram
cz

trojúhelníkový diagram

diagram ve tvaru rovnostranného trojúhelníku, který zobrazuje vztah tří proměnných veličin, jejichž hodnoty se doplňují do 100%

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále