czGaussovo zobrazení
enGauss projection
frprojection f de Gauss
geGauß-Abbildung e
ruпроекция Гаусса
skGaussovo zobrazenie
cz

Gaussovo zobrazení

konformní válcové zobrazení Země v příčné poloze, kde válcová plocha se dotýká středního poledníku, na němž nedochází k délkovému zkreslení

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále