czmagnetická orientace, magnetické usměrňování
enmagnetic orientation
frorientation f magnétique
gemagnetische Orientierung e
ruмагнитное ориентирование
skmagnetická orientácia, magnetické usmerňovanie
cz

magnetická orientace, magnetické usměrňování

1: usměrnění přístroje na stanovisku do směru místního magnetického meridiánu podle deklinační magnetky
2: součást připojovacího měření; představuje specifickou důlně měřickou úlohu, jejímž účelem je přenesení polohy bodu a směru do dolu tak, aby bylo možno připojit důlní bodové pole na povrchové a usměrnit navzájem tak, aby se mohla určovat poloha bodů důlního bodového pole ve stejné souřadnicové soustavě jako na povrchu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována