czhypsografická křivka
enhypsometric curve
frdiagramme m hypsométrique
gehypsometrische Kurve e
ruгипсографическая кривая
skhypsografická krivka
cz

hypsografická křivka

grafické znázornění vztahu mezi plochami vrstevnic a jejich nadmořskou výškou; s její pomocí se určují objemy terénních těles a jejich střední výšky

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále