czjednoduchý kartogram, plošný kartogram
enchorogram
frcarte f selon la méthode des aires colorées
geGebietsstufenkarte e
ruкартограмма
skplošný kartogram
cz

jednoduchý kartogram, plošný kartogram

tematická mapa, která pro každý areál vyjadřuje pouze jednu kvantitativní charakteristiku; výplň areálu je řešena barevným odstínem nebo v černobílém provedení různými stupni šedi

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována