czkomentář k mapě, průvodní text mapy
ensheet memoir
frnotice f explicative
geKartenerläuterung e, Kartenbegleittext r
ruлегенда к карте, текстовое приложение карты
skkomentár k mape, sprievodný text k mape
cz

komentář k mapě, průvodní text mapy

textová příloha, která vysvětluje obsah mapy a podává o ní další potřebné informace

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále