czkomerční kartografie
encommercial cartography
frcartographie f commerciale
geVerlagskartografie e
ruкоммерческая картография
sknakladateľská kartografia
cz

komerční kartografie

tvorba map a atlasů pro vlastní ediční činnost kartografického nakladatelství nebo vydavatelství nebo na zakázku pro jiné právní subjekty

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále