cznámořní kartografie
enhydrographic charting
frcartographie f maritime
geSeekartografie e
ruморская картография
sknámorná kartografia
cz

námořní kartografie

část kartografie, která se zabývá zpracováním a vydáváním námořních map

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována