czpomocná kopie
entrace
frcalque m de rédaction
geHilfskopie e
ruкалька отбора
skpomocná kópia
cz

pomocná kopie

kopie, vyhotovená zpravidla na transparentní podložce, která slouží k doplnění (např. k dokreslení nebo dokopírování) dalších prvků mapy nebo k její montáži

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována