cztransliterační klíč
entransliteration key
frclé f de translitération
geTransliterationsschlüssel r
ruтранслитерация
skkľúč transliterácie
cz

transliterační klíč

systém přepisu geografických jmen z nelatinkových abeced do latinkového písma (nebo naopak)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále