czpřesnost metody podrobného měření
enaccuracy of detailed mapping
frprécision f de la méthode du levé des détails
geGenauigkeit e der Kleinmessmethode
ruточность метода детальной съёмки
skpresnosť metódy podrobného merania
cz

přesnost metody podrobného měření

charakteristika metody podrobného měření určená základní střední chybou

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována