czrádiové měření délek
enradio distance measurement
frmesurage m de distances radiométrique
geelektromagnetische Streckenmessung e
ruизмерение длин линий радиодальномерами
skrádiové meranie dĺžok
cz

rádiové měření délek

měření délek přístroji (dálkoměry) využívající rádiové vlny

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována