cztrigonometrické měření délek
entrigonometrical distance measurement, trigonometric distance measurement (US)
frmesurage m des longueurs par résolution de triangle
getrigonometrische Entfernungsmessung e
ruтригонометрическое измерение длин
sktrigonometrické meranie dĺžok
cz

trigonometrické měření délek

nepřímé určení délky z jiné známé délky a dvou měřených horizontálních úhlů

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována