czúzkoúhlá kamera
enlarge-focus camera
frchambre f petit-angulaire
geEngwinkelkamera e, Schmalwinkelkamera e
ruузкоуголная камера
skúzkouhlá kamera
cz

úzkoúhlá kamera

fotogrammetrická kamera s úzkoúhlým dlouhoohniskovým objektivem (zorný úhel cca 3O°)

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována