czmatování
enmatting
frdépolissage m
geMattieren s
ruматирование
skmatovanie
cz

matování

jemné nazrnění povrchu plastové fólie

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována