czměřicí matnice
enmeasuring focussing screen
frverre m dépoli
geMessmattscheibe e
ruматовое стекло
skmeracia matnica
cz

měřicí matnice

matnice fotografického reprodukčního přístroje, opatřená milimetrovou sítí; slouží k umístění a přesnému nastavení velikosti obrazu fotografované předlohy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále