czmezikopie
enintermediate copy
frcopie f intermédiaire
geZwischenkopie e
ruпромежуточная копия
skmedzikópia
cz

mezikopie

kopie, kterou je nutno provést v procesu reprodukce mapy (např. pro získání stranově převráceného obrazu, tj. tiskového podkladu)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále