czoptický měnič šířky čar, Variomat
envariomat
frvariomat m
geStrichbreitenwandler r, optischer Umformer r, Strichstärkenwandler r
ruвариомат
skmenič hrúbky čiar, variomat
cz

optický měnič šířky čar, Variomat

planparalelní skleněná destička, umísťovaná před objektiv fotografického reprodukčního přístroje; jejím náklonem od optické osy a rotačním pohybem se docílí rozkmitání obrazu, čímž dojde ke změně tloušťky čar reprodukované předlohy; slouží i pro převod rastrové předlohy na předlohu polotónovou

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále