czprocentová tečková mapa
enpercentage dot map
frcarte f de points en pourcentages
geHundertpunktkarte e
ruточечная карта
skpercentuálna bodková mapa
cz

procentová tečková mapa

tematická mapa, která vyjadřuje v areálech pomocí teček procentní hodnotu kvantity jevu, přičemž každá tečka reprezentuje 1%

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována