czpřibližné měřítko
enapproximate scale
fréchelle f approximative
gerunder Maßstab r
ruприблизительный масштаб; примерный масштаб
skpribližná mierka
cz

přibližné měřítko

měřítko, které nebylo možno přesně určit (např. u starých map)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále