czpřibližné měřítko
enapproximate scale
fréchelle f approximative
gerunder Maßstab r
ruприблизительный масштаб; примерный масштаб
skpribližná mierka
cz

přibližné měřítko

měřítko, které nebylo možno přesně určit (např. u starých map)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována