czraná mapa
enearly map
frpremière carte f
gefrühe Karte e
ruстаринная карта
skraná mapa
cz

raná mapa

mapa, která byla vyhotovena dříve než bylo přikročeno k topografickému mapování (v Evropě jde o mapy vyhotovené před rokem 1780)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále