czsnímková dvojice, stereodvojice
enstereo pair
frcouple m stéréoscopique
geStereobildpaar s, Bildpaar s
ruстереопара
sksnímková dvojica, stereoskopická dvojica
cz

snímková dvojice, stereodvojice

dvojice pozemních nebo leteckých měřických snímků pořízených se vzájemným překrytem (60 - 100%) tak, že může být pozorována stereoskopicky a vytváří virtuální prostorový model

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále